HOME / CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Khóa Học Hiệu Trưởng Mầm Non

KHÓA HỌC NGHIỆP VỤ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON  Khóa học Hiệu Trưởng Mầm non dành cho tất cả mọi đối tượng có nhu cầu,muốn trở thành chủ trường,hiệu trưởng tại các trường mầm non, yêu cầu tốt nghiệp trung cấp mầm non trở lên . Có khả năng lãnh đạo …

Read More »