HOME / LỊCH HỌC-KHAI GIẢNG / LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA NGẮN HẠN THÁNG 11/2016

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA NGẮN HẠN THÁNG 11/2016

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 11/2016

LH 0902919955 – 0973868681

 

TT CHƯƠNG TRÌNH KHAI GIẢNG HỌC PHÍ THỜI GIAN
NGHIỆP VỤ VĂN PHÒNG
1 Văn thư Lưu trữ    27/11

09/11

 

2.200.000

CN

Tối 2 4 6

2 Thư ký Văn phòng   27/11

09/11

 

1.500.000

CN

Tối 2 4 6

3  

Thông tin Thư viện

 

13/11

 

1.500.000

 

CN

 

4

 

Lễ Tân Văn Phòng

 

21/11

 

2.500.000

 

Tối 2 4 6

NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH 
5 Nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch  – D2

 

Nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch  – Q10

07/11

19/11

 

19/11

 1.900.000 – 1T

2.500.000 – 2T

3.300.000 – 3T

Tối 2 4 6

T7,CN – D2

 

T7 – Q10

 

6

 

Điều Hành Tour

 

26/11

 

2.500.000

 

T7, CN

AN TOÀN LAO ĐỘNG
7 Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động     19/11

27/11

800.000

1.000.000

Nhóm 1 và 4

Nhóm 2 và 3

8 Huấn luyện Giảng viên An toàn lao động  

Tháng 12

 

4.500.000

 

T7, CN

NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG
9 Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu 11/11

25/11

800.000 3 ngày
10 Quản lý Dự án

 

09/11 1.400.000 Tối 2- 6
11 -Nghiệp vụ Kỹ sư định giá

 -Chỉ huy trưởng công trường xây dựng

 

09/11

1.500.000

 

1.200.000

 

Tối 2- 6

 

12 Giám sát thi công

 xây dựng

 

09/11

 

1.500.000

 

Tối 2- 6

13 PCCC 26/11 600.000 Thứ 7- CN
NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM
14  

Nghiệp vụ Sư phạm

Cao đẳng – Đại học

  09/11

12/11

14/11

Tháng 1

 

3.000.000

2.500.000

Tối D2

T7,CN D2

Tối Q10

T7,CN Q10

15  

Nghiệp vụ sư phạm

Trung cấp chuyên nghiệp

12/11

Tháng 1

07/11

10/12

2.200.000

 

2.000.000

T7,CN D2 B1

Tối D2

Tối Q10

T7,CN Q10

16 Quản lý Giáo dục 

Quản Lý Mầm Non

 07/11

06/11

 

2.800.000

Tối D2

CN Q10

17  

Hiệu Trưởng Mầm Non

 

20/11

 

3.000.000

 

CN D2

18 Bảo Mẫu

Cấp Dưỡng

20/11

20/11

2.200.000

2.000.000

CN D2

CN

19  

Nghiệp Vụ SP Mầm non

 

20/11

 

2.500.000

 

CN

20  

Sư phạm Nghề

 

27/ 11

 

2.500.000

 

T7,CN D2

ISO-5S –Quản Trị Kho Hàng
21 Khóa học về ISO

9001:2008

14001:2004

18001:2007

 

 

26/11

 

 

1.200.000

 

 

T7,CN

22 Đánh giá viên nội bộ

 ISO 9001:2008

 

26/11

 

1.800.000

 

3 ngày

23 Khóa học 5S 26/11 1.200.000 2 ngày
24 Nghiệp vụ Quản trị Kho hàng 26/11 1.500.000 T7,CN
NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN
25 Kế toán trưởng

Doanh nghiệp

 

20/11

 

1.500.000

 

CN B3

26 Kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp  

20/11

 

2.000.000

 

CN B3

27  

Khai Hải Quan

 

13/11

 

3.000.000

 

Tối 2 4 6 B2

28  

Chuyên Viên

 

12/11

 

4.000.000

 

T7,CN

29  

Chuyên Viên Chính

 

12/11

 

5.000.000

 

T7,CN

CHƯƠNG TRÌNH NGHỀ
30 Nghiệp vụ Lễ tân

Nghiệp vụ Buồn Phòng

15/11

12/11

 

2.500.000

T3,5

T7

31  

Quản trị Nhà Hàng KS

 

12/11

 

2.500.000

 

T7

32  

Chế biến Món Chay

 

15/11

 

4.000.000

 

Tối 2,4,6

33 Cắt Tỉa Rau, Củ, Quả 

Cắm Hoa Nghệ Thuật

26/11

08/11

1.800.000

3.000.000

Thứ 7

Tối 3,5,7 (15 học)

34  

Món Việt

15/11

19/11

 

1.200.000

Tối 3,5

Thứ 7

35  

 Món Hàn

22/11

14/11

 

4.000.000

Sáng 3,5

tối 2,6

 

Facebook Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *